Neexistuje obecná rada, která dokáže pacientům po mozkové příhodě napravit řeč. Obraťte se proto na klinického logopeda. Kontakt by Vám měl předat Váš obvodní lékař. Na základě komplexního vyšetření je možné zjistit, které složky řeči jsou narušené a bude Vám navržen plán pro jejich stimulaci. Vždy záleží na mnoha faktorech. Na věku pacienta, na typu a lokalizaci, kde CMP vznikla a v jakém rozsahu.. Logopedická péče by měla být zahájena co nejdříve.