Mgr. Michaela Pokorná

Jmenuji se Michaela Pokorná, pocházím z Brna (hantec učím pouze za příplatek :o), kde jsem vystudovala vysokou školu.  Svou více než desetiletou odbornou praxi doplňuji o zkušenosti největší – ty rodičovské. Jsem máma dvou skvělých dětí, které mě neustále inspirují….. třeba i pro práci s Vašimi ratolestmi. Díky svým dětem vím, že metody, které aplikuji fungují.

Mou pracovní vizí je hledat cesty, jak rozvíjet a udržovat komunikační schopnosti u dětí i dospělých. Baví mě nacházet osobitá řešení šitá na míru. 

Upřednostňuji práci v pohodové atmosféře, vítám spolupráci rodiny, trpělivost a reálná očekávání.

Těší mě, že díky své profesi můžu, v dnešní době internetu a sociálních sítí, pracovat s lidmi osobně a předávat jim své zkušenosti.

 

STUDIUM:

 

2001 – 2007     Masarykova univerzita v Brně

Získání vysokoškolského vzdělání studiem magisterského programu v oborech:

 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (Fakulta sportovních studií) 
 • Učitelství spec.pedagogiky pro střední školy (Pedagogická fakulta) – Specializace Logopedie/surdopedie 

 

2008 – 2013     Předatestační příprava

10.11.6.2009     Videofluoroskopie I., II. 

28.11.2009     Neurogenní poruchy řeči a hlasu

15.-16.1.2010   Klinická neurologie pro logopedy

22.-23.1.2010  A-Afaziologie: základy klinické afaziologie

5. – 6.2. 2010     B – Afaziologie: kognitivně neuropsychologický přístup

19. – 20. 2. 2010     Neurogenní poruchy řeči u dospělých

12. – 13. 3. 2010     Vývojová dysfázie

22.5. 2010     Dysfagie: etiologie, diagnostika, terapie

7. – 10.9. 2010     Stáž ve FN Plzeň – Neurochirurgická klinika

12. – 13.11. 2010     Afázie I.

20.11. 2010     Technika sluchadel, FM systémy, další kompenzační pomůcky

21. – 22.1. 2011     Hlas

25. 26.3. 2011     Dyslalie

29. – 30.4. 2011     Afázie II.

10. -11.6. 2011     B – fixovaná koktavost

2. – 3.3. 2012     Palatolalie

28.5. – 31.5. 2012     Stáž ve FN Plzeň – Neurochirurgická klinika 

15.4. – 26.4. 2013     Specializační odborná stáž v klinické logopedii (Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN)

26. – 27.4. 2013     A – Incipientní koktavost

2013     Atestační zkouška – specializovaná způsobilost v oboru klinická logopedie

24. – 25.1. 2014     Vyšetřovací testy v klinické logopedii 

2014     Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped

10.2. 2015     Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace (HAMU Praha)

2015     splnění podmínek pro uznání zvláštní kvalifikace K3

27.9.2019    Úvod do myofunkční terapie 

24. – 25.1. 2020    Trénink jazykových schopností podle Elkonina – předgrafémová a grafémová etapa 

21. – 22. 10. 2022 – XXIX. Konference AKL – Nové trendy v teorii a praxi klinického logopeda

PRAXE:

 

2007 – 2019     FN Plzeň

 • neurologická klinika( JIP, standartní oddělení, dětská neurologie, ambulantní péče)
 • konziliární vyšetření a terapie pro ostatní kliniky např.: Interní klinika, Dětská klinika, Neonatologické oddělení,              Hematologicko – onkologické oddělení,  Oddělení léčebné rehabilitace atd.

 

2017 – 2019     Ambulance klinické logopedie Mgr. Michaely Černé v Rokycanech

 

červenec 2019     Udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro obor klinická logopedie – ambulantní péče 

 

Členka asociace klinických logopedů

 

ZKUŠENOSTI:

 
Pasivní účast na vzdělávacích akcích
 • Kurz Kognitivní poruchy a demence IV. (Centrum pro kognitivní poruchy 1.NK LF MU ve FN U sv.Anny, Brno) – 12.10.2007
 • Neuropsychologická konference Plzeň 2008
 • Plzeňský “lednový” den pořádaný radiodiagnostickou klinikou FN a LF UK v Plzni – 22.1.2009
 • XXII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové – 13.-14.10.2011
 • Poruchy autistického spektra pro pediatry, psychology a zdravotníky – 13.2.2012
 • Večer neurologické kliniky – 11.12.2013
 •  Základy zdravotnické legislativy – 15.10. 2008
 • Kurz – Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví – 23.11.- 24.11.2009
 
Aktivní účast na vzdělávacích akcích
 
 • Přednášková činnost pro Neurologickou kliniku (např.: “Stimulace komunikačních schopností u pacientů po CMP”, “Poruchy polykání – etiologie, symptomy a možnosti terapie”)
 • Přednášková činnost v rámci certifikovaného kurzu CK IKTY pořádané NK FN Plzeň
 • Přednáška pro PLDD (praktický lékař pro děti a dospělé) – “Diferenciální diagnostika poruch řečového vývoje jako vodítko pro včasné odeslání dítěte k logopedovi” (2011)
 • Přednáška pro psychology – “Afázie” (4/2019)

Mgr. Kateřina Vítů

 

Vzdělání

 • Bakalářské studium: Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta (obor speciální pedagogika) – studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, inkluzivní speciální pedagogiky a obhajobou bakalářské práce na téma Komunikační dovednosti žáků s PAS
 • Navazující magisterské studium: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta (obor speciální pedagogika – logopedie a surdopedie) – studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a obhajobou diplomové práce na téma Projevy v lexikálně-sémantické jazykové rovině u dětí předškolního věku

Praxe

 • Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s.
 • MŠ a ZŠ Mladá Vožice
 • logoped v česko – německé mateřské škole Junikorn

Ostatní znalosti

 • Český znakový jazyk – úroveň mírně pokročilý (certifikát Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR)

 

Mgr. Viktorie Luňáková

 

Vzdělání

 • Univerzita Palackého v Olomouci–Logopedie(VŠ)
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Vychovatelství (Bc.)

 

Praxe

 • Základní škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň
 • Nezisková organizace Okénko v Londýně
 • logopedická terapie s bilingvními dětmi, organizování akcí,
 • pedagogická asistence
 • Chengdu Love School pro žáky se sluchovým a zrakovým postižením
 • Studijní stáž-pozorování výuky a příprava aktivit

 

Kurzy

 • Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ
 • Vzdělávání jedinců s PAS
 • ADHD-práce s dítětem/žákem s poruchou chování