Návštěva ambulance je možná pouze po předchozím objednání. 

 

Co budete potřebovat?

 

1) Žádanku 

       vystaví Vám ji praktický lékař či pediatr, 

       který logopedickou péči indikuje. Bez ní není 

       vyšetření možné. Pakli-že si péči hradíte 

       sami, žádanku nepotřebujete

 

2)  Kartičku pojištěnce

 

3) Vyplněný Informovaný souhlas s péčí 

      naleznete zde v dolní části stránky

 

4) Lékařské zprávy

      související s problematikou ( ORL,foniatrie, 

      neurologie,psychologie,psychiatrie,PPP atd.)

 

První návštěva ordinace je zdlouhavější. Počítejte přibližně s vyšetřením na 60 minut. Případné následující terapie již nejsou tak časově náročné.