Návštěva ambulance je možná pouze po předchozím objednání. 

 

Co budete potřebovat?

 

1) Žádanku 

       vystaví Vám ji praktický lékař či pediatr, 

       který logopedickou péči indikuje. Bez ní není 

       vyšetření možné. 

 

2)  Kartičku pojištěnce

 

3) Vyplněný Informovaný souhlas s péčí 

      naleznete zde v dolní části stránky

 

4) Lékařské zprávy

      související s problematikou ( ORL,foniatrie, 

      neurologie,psychologie,psychiatrie,PPP atd.)

 

5) Sešit (ideálně ve formátu A4)

 

První návštěva ordinace je zdlouhavější. Počítejte přibližně s vyšetřením na 60 minut. Případné následující terapie již nejsou tak časově náročné.