Snažte se s dětmi hodně povídat, komentovat aktuálně prováděné činnosti, čtěte pohádky, vyprávějte vymyšlené příběhy vlastními slovy, více si společně hrajte, vyhledávejte věkově blízký dětský kolektiv. Omezujte sledování televize jen na krátké chvíle (Večerníček apod.) ve prospěch aktivní hry. Pro rozvoj řeči u tříletých dětí je důležitý i rozvoj obratnosti (pohyb obecně, hry s míčem, ve vodě atd.), podpora obratnosti mluvidel a kvalitní smyslové vnímání, zrakové vnímání a sluchové vnímání. Sledujte jestli narůstá aktivní slovní zásoba a jestli je dítěti dobře rozumět.

Snažte se s dětmi hodně povídat, komentovat aktuálně prováděné činnosti, čtěte pohádky, vyprávějte vymyšlené příběhy vlastními slovy, více si společně hrajte, vyhledávejte věkově blízký dětský kolektiv. Omezujte sledování televize jen na krátké chvíle (Večerníček apod.) ve prospěch aktivní hry. Pro rozvoj řeči u tříletých dětí je důležitý i rozvoj obratnosti (pohyb obecně, hry s míčem, ve vodě atd.), podpora obratnosti mluvidel a kvalitní smyslové vnímání, zrakové vnímání a sluchové vnímání. Sledujte jestli narůstá aktivní slovní zásoba a jestli je dítěti dobře rozumět.