Zahájení logopedické péče je u jednotlivých řečových poruch individuální. Pokud dítě nemluví vůbec, je vhodné se poradit už okolo třetího roku. U koktavosti v předškolním věku je konzultace zapotřebí, pokud obtíže se zadrháváním nemizí spontánně po měsíci. Výslovnost Ť,Ď,Ň a sykavek se zahajuje po 4. roce. Nácvik skupiny hlásek L, R, Ř okolo 5. roku. Pokud je hláskových skupin více (např.: Ť, Ď, Ň, sykavky i L, R, Ř) nebo je řeč obtížně srozumitelná, lze zahájit logopedickou péči podstatně dřív. Může jít i o vývojovou dysfázii a je nutná diferenciální diagnostika. 

 Pokud lze přepokládat poruchu řeči kvůli onemocnění nebo vadě (např. rozštěpy, poruchy sluchu atd.), zahajuje se logopedická péče většinou ihned po zjištění vady. V prvních fázích jde o sledování vývoje a poradenství pro rodiče, postupně podle okolností přibývají i prvky terapie (pro dítě nejdříve pasivní, později i aktivní – když je dítě schopno spolupráce). U jiných poruch (ADHD, autismus a jiné) se pracuje podle potřeby.

 Zásadní rozvoj řeči probíhá mezi 3. – 5. rokem. Bohužel v této době neprobíhají u praktického dětského lékaře preventivní prohlídky. Může tak snadno dojít k promeškání optimálního času pro zahájení logopedické péče. Sledujte proto v tomto období vývoj řeči Vašeho dítěte.

Orientační vodítko, kdy vyhledat logopeda:

  •  před druhým rokem

– pokud má dítě potíže s příjmem potravy, neumí kousat, jí jen kašovitou stravu, zakašlává se u jídla, jí velmi málo druhů jidel atd.

  •  ve 3 letech

– pokud dítě netvoří dvouslovná spojení (př.: máma ham, táta jede atd.)

– řeč je hodně nesrozumitelná

– dítě nerozumí

– slovní zásoba je malá nebo vyskytují jen onomatopoické zvuky (citoslovce) jako “haf, papá, au, jé” 

– chybí výsovnost hlásek K, G, H, CH 

  •  ve 4 letech

– pokud dítě užívá nesprávný slovosled, objevují se výrazné dysgramatismy (časté záměny osoby, rodů, chybí užívání předložek,   

  skloňování je s chybami )

– málo a obtížně se vyjadřuje

– nechápe význam vět

– vyslovuje některé hlásky nesprávně, šlape si na jazyk, ráčkuje, neužívá měkké hlásky Bě, Pě, Vě, Ť, Ď, Ň, nevyslovuje správně L

  • ve 4 – 5 letech

– pokud dítě něměkčí

– nevyslovuje L, R, Ř 

– neužívá správně řadu sykavek Č, Š, Ž nebo ji užívá nesprávně

  •  po 5. roce

– při izolovaných vadách výslovnosti R, Ř nebo nepřesné výslovnosti sykavek C, S, Z nebo dalších hlásek, které by už mělo dítě umět

  •  kdy jít s dítětem na logopedii hned?

– pokud začne vyslovovat hlásky nesprávným způsobem (mezizubní užívání sykavek, ráčkování), předejdete tak jejich zafixování, taková výslovnost se obtížně odstraňuje

– pokud začne dítě zadrhávat a trvá to déle, než měsíc

Pro dítě je nejlepší, když nastupuje do 1. třídy a jeho zrakové a sluchové vnímání, oromotorika, grafomotorika, slovní zásoba, vyjadřovací schopnosti atd. odpovídají věku. Tak stejně je ideální, když do školy nastupuje a zvládá výslovnost všech hlásek českého jazyka. Proto je někdy nutné začít s logopedickou terapií dříve (při mnohočetné patlavosti již okolo 4. roku), aby si dítě stihlo vyvozené hlásky zafixovat a automatizovat v řeči.