V současné době není logopedická péče na našem pracovišti hrazena zdravotními pojišťovnami, ale dočasně přímou platbou v hotovosti  od zájemců dle aktuálního ceníku. Není tak potřeba doporučení od praktického lékaře. 

Od 1.12.2019 mají klienti Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra(211) péči zdarma. 

 

 

Komplexní vyšetření(zahrnuje stanovení diagnózy, návrh terapeutického plánu, zpráva ze vstupního vyšetření): 500,-

 

Logopedická terapie (dyslalia levis atd.): 200,-

 

Logopedická terapie středně náročná (dyslalia gravis, opožděný vývoj řeči, rozštěpové vady atd.): 300,-

 

Logopedická terapie velmi náročná (vývojová dysfázie,  poruchy autistického spektra, dysartrie, afázie, dysfagie, poruchy hlasu, gnostické poruchy atd.): 350,-/400,-

 

Potvrzení logopeda na vlastní žádostpříloha ke studiu na VŠ: 250,-

 

Logopedická zpráva na vlastní žádost: 150,-

 

Jednorázová logopedická konzultační činnost (bez nutnosti žádanky lékaře): 350,-

 

Poplatek za screeningové logopedické vyšetření: 100,- /dítě

(výstupem je doporučení, zda vyhledat klinického logopeda)