V současné době je logopedická péče na našem pracovišti hrazena následujícími pojišťovnami:

111 – VZP

207 – Oborová zdravotní pojišťovna

211 – Pojišťovna Ministerstva vnitra

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

 

Bez DOPORUČENÍ od praktického lékaře 
není vyšetření a převzetí do péče možné

                                    

 

 Pro zájemce nesmluvní pojišťovny platí následující ceník: 

 

Komplexní vyšetření(zahrnuje stanovení diagnózy, návrh terapeutického plánu, zpráva ze vstupního vyšetření): 500,-

 

Logopedická terapie (patlavost atd.): 200,-

 

Logopedická terapie středně náročná (mnohočetná patlavost, opožděný vývoj řeči, rozštěpové vady atd.): 300,-

 

Logopedická terapie velmi náročná (vývojová dysfázie,  poruchy autistického spektra, dysartrie, afázie, dysfagie, poruchy hlasu, gnostické poruchy atd.): 350,-/400,-

 

Potvrzení logopeda na vlastní žádostpříloha ke studiu na VŠ: 250,-

 

Logopedická zpráva na vlastní žádost: 150,-

 

Jednorázová logopedická konzultační činnost (bez nutnosti žádanky lékaře): 350,-

 

Poplatek za screeningové logopedické vyšetření: 100,- /dítě

(výstupem je doporučení, zda vyhledat klinického logopeda)