AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ NOŠENÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK – PLATÍ I PRO KLINICKÉ LOGOPEDY                                               Od 12.5.2020 nemusejí kliničtí logopedi ve svých ordinacích s pacientem nosit ochranné pomůcky (roušky, respirátory, šátky apod.) a to po dobu nezbytně nutnou, je -li to potřebné pro pokytování zdravotní péče.

 

Pravidla provozu:

1) vstup s ochranou úst a nosu(ústenka, rouška, respirátor, ochranný štít), v případě potřeby během vyšetření či terapie možné odložení

     pozn.: Štít v ordinaci pro dětské i dospělé pacienty připraven

2) dezinfekce rukou před vstupem do ordinace (bude zajištěna na místě)

3) omezení pohybu osob v čekárně ( zajistí logoped objednávkovým systémem)

4) vstup max. 2 osob do ordinace (tzn. dítě + rodič)

5) terapeutické sezení a předání pomůcek proběhne v rozsahu, který umožní užití ochranných pomůcek a dezinfekčního režimu

Ordinační hodiny květen 2020

 úterý a pátek 7:00 – 17:00

Smluvní pojišťovny 

 111  Všeobecná zdravotní pojišťovna 
201 Vojenská Zdravotní pojišťovna ČR  
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 
207 Oborová zdravotní pojišťovna
205   Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (od 1.4. 2020)
213 RBP, zdravotní pojišťovna
 
 
 
Bez DOPORUČENÍ od praktického lékaře 
není vyšetření a převzetí do péče možné
 

Volná kapacita pro nové zájemce: ANO

 Aby však terapie stávajících  probíhala efektivně, bude brzy vyhlášen “stop stav” a nové pacienty již přijímat nebudeme.
Pokud je u Vašeho dítěte indikována logopedická péče, zajistěte si termín včas.
Děkuji za pochopení

 

————————————————————–

 

Spuštěno přihlašování dětí do kurzu  

  ŠIKOVNÝ PRVŇÁČEK” 
Rozvoj jazykových schopností podle Elkonina

Pro děti, které nastupují do první třídy ve školním roce 2021/2022     

 

Trénink probíhá 1x týdně

Celkem 33 lekcí
Cena tréninku  150,-/ lekci
Termín zahájení – září 2020
 
Platba za jednotlivé lekce není možná. Lze však placení rozdělit do 2-3 termínů(dle domluvy)
 
Přihlašujte se na 604 103 239 nebo na email logosmisou@centrum.cz

Kurz otevřeme po přihlášení minimálně 5 dětí

Probíhat bude v prostorách zdravotního střediska v Nezvěsticích

 
 S Vašimi dětmi bude pracovat certifikovaná lektorka

 

Primárně je kurz zaměřen na rozvoj školní zralosti a přípravu dětí na první třídu.
Působí jako prevence selhávání v oblasti čtení(dyslexie) a psaní(dysgrafie).
  Efektivně a hravou formou zlepšuje jazykový cit, rozvíjí smysl pro rytmus, skládání a rozkládání slova. 

  

  Více o metodě v sekci  ” Nadstandardní péče”
————————————————————————————